ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24/01/2566) สตส.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัด (19/01/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพิธีพุทธมนต์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชับมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (19/01/2566) สตส.ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใตัโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 (13/01/2566)
สตส.ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใตัโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 (12/01/2566) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 (11/01/2566)
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
นายขจร  เราประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  
นางสาวนิภา  แจงทนงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
  
นางมณีรัตน์ ปัตติยะ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
  
จังหวัดปทุมธานี

QRcode เว็บสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : [email protected]