ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 " ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 9/2564 (30/09/2564) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (30/09/2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (27/09/2564) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชี (27/09/2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จำกัด (26/09/2564) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานีมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่ครูบัญชี (23/09/2564)
อ่านทั้งหมด     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 1) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (06/10/2564)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี (23/09/2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (02/09/2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (16/08/2564)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็ฯพนักงานราชการเฉพาะกิจ (13/08/2564)
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
  
นางสาวเนตรภัทร  รัชนีกร
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
  

QRcode เว็บสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : cadpt@cad.go.th