ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "
    1     2     3  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (27/02/2567) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงคำพร้อย (27/02/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวัน"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 (26/02/2567) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัด (25/02/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด (25/02/2567) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด (23/02/2567)
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  
นางนัคมน  เงินมั่น
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
  
นางมณีรัตน์ ปัตติยะ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
  
จังหวัดปทุมธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 , 087-988-1347 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : [email protected]