FONTSIZE
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 27 ก.พ. 2567

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่

https://www.moac.go.th/
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 , 087-988-1347 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : [email protected]